سرور مجازی ایران پورت 10 هارد SATA

IRSATA-1

€8.18
سه ماهه
CPU 1vCore
25% Complete

Ram 1024MB
12% Complete

HDD 60GB
12% Complete

Port 10Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


در صورت مصرف ترافیک یک به یک ماهانه 300 گیگابایت

خارج از دسترس

IRSATA-2

€3.52
ماهانه
CPU 2vCore
50% Complete

Ram 2048MB
25% Complete

HDD 80GB
16% Complete

Port 10Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


در صورت مصرف ترافیک یک به یک ماهانه 300 گیگابایت

خارج از دسترس

IRSATA-3

€7.12
ماهانه
CPU 4vCore
100% Complete

Ram 4096MB
50% Complete

HDD 180GB
36% Complete

Port 10Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


در صورت مصرف ترافیک یک به یک ماهانه 300 گیگابایت

خارج از دسترس

IRSATA-4

€13.50
ماهانه
CPU 4vCore
100% Complete

Ram 8192MB
100% Complete

HDD 500GB
100% Complete

Port 10Gbps
100% Complete

BW Unlimited
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

منابع اختصاصی
100% Complete


در صورت مصرف ترافیک یک به یک ماهانه 300 گیگابایت

خارج از دسترس