ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.xyz
€2.00
.com
€15.00
.net
€16.00
.org
€13.10
Hot
.icu
€2.50
Hot
.cyou
€3.00
.sbs
€2.00
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

دامنه New Price Transfer Renewal
.com €15.00 (1 سال) €15.00 (1 سال) €15.00 (1 سال)
.in €10.60 (1 سال) €11.00 (1 سال) €11.00 (1 سال)
.net €16.00 (1 سال) €16.00 (1 سال) €16.00 (1 سال)
.org €13.10 (1 سال) €13.10 (1 سال) €13.10 (1 سال)
.xyz Hot €2.00 (1 سال) €17.00 (1 سال) €17.00 (1 سال)
.co €31.00 (1 سال) €31.00 (1 سال) €31.00 (1 سال)
.info Sale €27.00 (1 سال) €27.00 (1 سال) €27.00 (1 سال)
.pw €23.00 (1 سال) €23.00 (1 سال) €23.00 (1 سال)
.de €9.00 (1 سال) €9.00 (1 سال) €9.00 (1 سال)
.me Sale €7.50 (1 سال) €23.00 (1 سال) €23.00 (1 سال)
.shop €9.00 (1 سال) €35.00 (1 سال) €35.00 (1 سال)
.group €24.00 (1 سال) €24.00 (1 سال) €24.00 (1 سال)
.tech €65.00 (1 سال) €65.00 (1 سال) €65.00 (1 سال)
.icu Hot €2.50 (1 سال) €14.00 (1 سال) €14.00 (1 سال)
.sbs €2.00 (1 سال) €10.50 (1 سال) €10.50 (1 سال)
.cyou Hot €3.00 (1 سال) €14.00 (1 سال) €14.00 (1 سال)
.mn €43.00 (1 سال) €43.00 (1 سال) €43.00 (1 سال)
.cam €15.50 (1 سال) €22.50 (1 سال) €22.50 (1 سال)
.de.com €16.03 (1 سال) €16.03 (1 سال) €16.03 (1 سال)
.com.co €14.50 (1 سال) €14.50 (1 سال) €14.50 (1 سال)
.it €12.50 (1 سال) €12.50 (1 سال) €12.50 (1 سال)
.ae €43.50 (1 سال) €43.50 (1 سال) €43.50 (1 سال)
.photography €40.00 (1 سال) €40.00 (1 سال) €40.00 (1 سال)
.eu.com €16.50 (1 سال) €16.50 (1 سال) €16.50 (1 سال)
.vip €17.00 (1 سال) €17.00 (1 سال) €17.00 (1 سال)
.nl €11.79 (1 سال) €11.79 (1 سال) €11.79 (1 سال)
.app €19.50 (1 سال) €19.50 (1 سال) €19.50 (1 سال)
.ir €0.60 (1 سال) €0.60 (1 سال) €0.60 (1 سال)
.beauty €17.50 (1 سال) €17.50 (1 سال) €17.50 (1 سال)
.site €41.00 (1 سال) €41.00 (1 سال) €41.00 (1 سال)

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains