لطفا جهت خرید به واحد فروش تیکت ارسال کنید.

سرور مجازی 100 نفره

€13.87
ماهانه

تعداد کاربر همزمان 100 نفر
10% Complete

سی پیو 6vCore
60% Complete

رم 8GB
25% Complete

هارد 90GB SSD Nvme
18% Complete

پورت 10Gbps
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

تعداد کلاس نامحدود
100% Complete

دسترسی به سرور دارد
100% Complete

کانفیگ رایگان
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

نوع سرور مجازی
100% Complete


خارج از دسترس

سرور مجازی 150 نفره

€21.83
ماهانه

تعداد کاربر همزمان 150 نفر
15% Complete

سی پیو 8vCore
80% Complete

رم 12GB
37% Complete

هارد 90GB SSD
18% Complete

پورت 10Gbps
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

تعداد کلاس نامحدود
100% Complete

دسترسی به سرور دارد
100% Complete

کانفیگ رایگان
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

نوع سرور مجازی
100% Complete


خارج از دسترس

سرور مجازی 200 نفره

€26.44
ماهانه

تعداد کاربر همزمان 200 نفر
20% Complete

سی پیو 10vCore
100% Complete

رم 16GB
50% Complete

هارد 100GB SSD
20% Complete

پورت 10Gbps
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

تعداد کلاس نامحدود
100% Complete

دسترسی به سرور دارد
100% Complete

کانفیگ رایگان
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

نوع سرور مجازی
100% Complete


خارج از دسترس

سرور اختصاصی 300 نفره

€1020000.00
ماهانه

تعداد کاربر همزمان 300 نفر
30% Complete

سی پیو E5-2620 v1
50% Complete

رم 24GB
75% Complete

هارد 500GB SSD
100% Complete

پورت 1Gbps
10% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

تعداد کلاس نامحدود
100% Complete

دسترسی به سرور دارد
100% Complete

کانفیگ رایگان
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

نوع سرور مجازی
100% Complete

ماهانه 1,020,000 تومان
33% Complete


لطفا جهت خرید به واحد فروش تیکت ارسال کنید.

خارج از دسترس

سرور اختصاصی 600 نفره

€1500000.00
ماهانه

تعداد کاربر همزمان 600 نفر
60% Complete

سی پیو E5-2620 v1
50% Complete

رم 32GB
100% Complete

هارد 500GB SSD
100% Complete

پورت 1Gbps
10% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

تعداد کلاس نامحدود
100% Complete

دسترسی به سرور دارد
100% Complete

کانفیگ رایگان
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

نوع سرور مجازی
100% Complete

ماهانه 1,500,000 تومان
33% Complete


لطفا جهت خرید به واحد فروش تیکت ارسال کنید.

سرور اختصاصی 1000 نفره

€3597000.00
ماهانه

تعداد کاربر همزمان 1000 نفر
100% Complete

سی پیو E5-2697 v2
50% Complete

رم 32GB
100% Complete

هارد 500GB SSD
100% Complete

پورت 1Gbps
10% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

تعداد کلاس نامحدود
100% Complete

دسترسی به سرور دارد
100% Complete

کانفیگ رایگان
100% Complete

لوکیشن ایران
100% Complete

نوع سرور مجازی
100% Complete

ماهانه 3,597,000 تومان
100% Complete


لطفا جهت خرید به واحد فروش تیکت ارسال کنید.