> هاست فروشگاهی

HShop-1
€6.03 ماهانه
سفارش دهید
 • 10GB NVMe فضا
 • RAM 4GB
 • CPU 4Core
 • نامحدود i/o
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • 1 ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.1-8.2 PHP
 • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
 • دارد آنتی شلر CXS
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد لایت اسپید کش
 • دارد JetBackup
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ روزانه
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • € 6.03 یک ماهه - یورو
 • €18.10 سه ماهه- یورو
 • €34.48 شش ماهه - یورو
 • €60.34 سالانه - یورو
HShop-2
€9.31 ماهانه
سفارش دهید
 • 20GB NVMe فضا
 • RAM 8GB
 • CPU 6Core
 • نامحدود i/o
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • 1 ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.1-8.2 PHP
 • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
 • دارد آنتی شلر CXS
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد لایت اسپید کش
 • دارد JetBackup
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ روزانه
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • € 9.31 یک ماهه - یورو
 • €26.72 سه ماهه- یورو
 • €51.72 شش ماهه - یورو
 • €92.24 سالانه - یورو
HShop-3
€12.59 ماهانه
سفارش دهید
 • 30GB NVMe فضا
 • RAM 12GB
 • CPU 8Core
 • نامحدود i/o
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • 2 ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.1-8.2 PHP
 • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
 • دارد آنتی شلر CXS
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد لایت اسپید کش
 • دارد JetBackup
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ روزانه
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • €12.59 یک ماهه - یورو
 • €36.21 سه ماهه- یورو
 • €68.97 شش ماهه - یورو
 • €124.14 سالانه - یورو
HShop-4
€21.38 ماهانه
سفارش دهید
 • 50GB NVMe فضا
 • RAM 12GB
 • CPU 10Core
 • نامحدود i/o
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • 2 ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.1-8.2 PHP
 • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
 • دارد آنتی شلر CXS
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد لایت اسپید کش
 • دارد JetBackup
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ روزانه
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • €21.38 یک ماهه - یورو
 • €62.07 سه ماهه- یورو
 • €117.24 شش ماهه - یورو
 • €210.34 سالانه - یورو
HShop-5
€37.93 ماهانه
سفارش دهید
 • 100GB NVMe فضا
 • RAM 20GB
 • CPU 12Core
 • نامحدود i/o
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • 3 ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.1-8.2 PHP
 • Softaculous نصب خودکار مدیریت محتوا
 • دارد آنتی شلر CXS
 • دارد دسترسی ترمینال
 • دارد لایت اسپید کش
 • دارد JetBackup
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ روزانه
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • €37.93 یک ماهه - یورو
 • €112.07 سه ماهه- یورو
 • €224.14 شش ماهه - یورو
 • €413.79 سالانه - یورو