> سرور مجازی ترید

Plan1-Windows Server
شروع از €6.00 ماهانه
سفارش دهید
 • 2vCore CPU
 • 2GB Ram
 • Windwos server OS
Plan2-Windows Server
شروع از €10.00 ماهانه
سفارش دهید
 • 2vCore CPU
 • 4GB Ram
 • Windwos server OS
Plan3-Windows Server
شروع از €15.45 ماهانه
سفارش دهید
 • 4vCore CPU
 • 8GB Ram
 • Windwos server OS
آی پی ثابت
0 موجود است - ستاپ رایگان
شروع از €3.00 ماهانه
سفارش دهید
 • 1vCore Cpu
 • 512MB Ram