سرور اختصاصی هلند

SMALL-QC-R210-E31230v2


شروع از   €105.00
ماهانه

Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1230v2 CPU

32GB Ram

2x1TB SATA HDD

100TB on 1000 mbit UNSHARED Network

4 IP

Ecatel,Holland Locations

110€ Price

QC-R210-E31230v2


شروع از   €155.00
ماهانه

Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1230v2 CPU

32GB Ram

2X1TB SATA HDD

1000Mbit unmetered unshared Network

4 IP

Ecatel,Holland Locations

155€ Price

QC-R210-E31270v2


شروع از   €160.00
ماهانه

Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1270v3 CPU

32GB Ram

2x1TB SATA HDD

1000Mbit unmetered unshared Network

4 IP

Ecatel,Holland Locations

160€ Price

SSD-SMICRO-E31270v2


شروع از   €170.00
ماهانه

Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1270v3 CPU

32GB Ram

2x 120GB SSD HDD

1000Mbit unmetered unshared Network

4 IP

Ecatel,Holland Locations

170€ Price

32GB1TBDSSD-E3-1271v3


شروع از   €175.00
ماهانه

Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1270v3 CPU

32GB Ram

2x 1TB SSD HDD

1000Mbit unmetered unshared Network

4 IP

Ecatel,Holland Locations

175€ Price

AMD EPYC 7551P


شروع از   €200.00
ماهانه

AMD EPYC 7551P
128GB RAM
256GB nvme
1Gbit / unmetered
ماهانه 200 یورو


DUAL E5-2620v4-1


شروع از   €249.00
ماهانه

Dual-Octocore Intel® Xeon® Processor E5-2620v4 cpu

64GB DDR4 2133Mhz ECC Registered memory

4 ips (max 32 possible) ips

2x 1TB SSD (max 4 disks) hdd

1000Mbit unmetered unshared network

249€ Price

10GBIT-E3-300TB-1TBSATA


شروع از   €225.00
ماهانه

Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1270v3 CPU

32GB Ram

2x 1TB HDD

300TB on 10Gbit unshared Network

4 IP

Ecatel,Holland Locations

225€ Price

10GBIT-E3-300TB-SSD


شروع از   €275.00
ماهانه

Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1270V6 CPU

32GB Ram

1TB SSD HDD

300TB on 10Gbit unshared Network

4 IP

Ecatel,Holland Locations

275€ Price

10GBIT-E3-10GBPS-SSD


شروع از   €999.00
ماهانه

Quadcore Intel® Xeon® Processor E3-1270V6 CPU

32GB Ram

2x 480GB SSD HDD

10Gbit unmetered unshared Network

4 IP

Ecatel,Holland Locations

999€ Price

10GBIT-E5-UNMETERED-SSD


شروع از   €1375.00
ماهانه

Dual-Octocore Intel® Xeon® Processor E5-2620v4 CPU

64GB Ram

1TB SSD HDD

10Gbit unmetered unshared Network

4 IP

Ecatel,Holland Locations

1375€ Price

10GBIT-E5-UNMETERED-2TBSSD-128


شروع از   €1575.00
ماهانه

Dual-Octocore Intel® Xeon® Processor E5-2620v4 CPU

128GB Ram

4x2TB SSD HDD

10Gbit unmetered unshared Network

4 IP

Ecatel,Holland Locations

1575€ Price

همراه با هر پلن میباشد

   نصب رایگان مجازی ساز VMWare ESXI 6.0
   بدون هزینه ست آپ و کارمزد
   سرورها فول وارز می باشند و کلیه فعالیت ها (SPAM , Crack , Attack , ... ) آزاد می باشد
   ارائه قیمت های فوق العاده و حتی پایین تر از نرخ دیتاسنتر