> هاست لینوکس ایران

IRHost-1
شروع از €0.61 ماهانه
سفارش دهید
 • 500MB NVMe فضا
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • 1 ادد آن دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • نامحدود ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.3-8 PHP
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ هفتگی
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
IRHost-2
شروع از €1.00 ماهانه
سفارش دهید
 • 1GB NVMe فضا
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • 1 ادد آن دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • نامحدود ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.3-8 PHP
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ هفتگی
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
IRHost-3
شروع از €1.88 ماهانه
سفارش دهید
 • 2GB NVMe فضا
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • 1 ادد آن دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • نامحدود ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.3-8 PHP
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ هفتگی
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
IRHost-4
شروع از €3.15 ماهانه
سفارش دهید
 • 5GB NVMe فضا
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • 1 ادد آن دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • نامحدود ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • CluodLinux سیستم عامل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7.3-8 PHP
 • دارد SSL رایگان
 • دارد بک آپ هفتگی
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس