نمایندگی هاست لینوکس حرفه ای (NVMe)

 • RHNVM1

  €5.00 ماهانه
  خارج از دسترس
  • 5 گیگابایت NVMe فضا
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • Lite Speed وب سرور
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • 5 یک ماهه - یورو
  • 14.75 سه ماهه - یورو
 • RHNVM2

  €6.25 ماهانه
  خارج از دسترس
  • 10 گیگابایت NVMe فضا
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • Lite Speed وب سرور
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • 6.25 یک ماهه - یورو
  • 18.44 سه ماهه - یورو
 • RHNVM3

  €7.50 ماهانه
  خارج از دسترس
  • 20 گیگابایت NVMe فضا
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.99% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • Lite Speed وب سرور
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • 7.5 یک ماهه - یورو
  • 22.13 سه ماهه - یورو