> نمایندگی هاست لینوکس حرفه ای (NVMe)

RHNVM1
0 موجود است - ستاپ رایگان
€5.00 ماهانه
سفارش دهید
 • 5 گیگابایت NVMe فضا
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • نامحدود ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • 5 یک ماهه - یورو
 • 14.75 سه ماهه - یورو
RHNVM2
0 موجود است - ستاپ رایگان
€6.25 ماهانه
سفارش دهید
 • 10 گیگابایت NVMe فضا
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • نامحدود ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • 6.25 یک ماهه - یورو
 • 18.44 سه ماهه - یورو
RHNVM3
0 موجود است - ستاپ رایگان
€7.50 ماهانه
سفارش دهید
 • 20 گیگابایت NVMe فضا
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • نامحدود ديتابيس
 • 99.99% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • Lite Speed وب سرور
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • 7.5 یک ماهه - یورو
 • 22.13 سه ماهه - یورو