> سرور مجازی ایران پورت 10 هارد NVMe

IRNVMe-1
شروع از €4.00 ماهانه
سفارش دهید
 • 1vCore 1GHz CPU
 • 1024MB Ram
 • 20GB SSD Nvme HDD
 • 10Gbps Port
 • Unlimited Upload
 • 100GB Download
 • Mikrotik-linux OS
 • زیرساخت دیتاسنتر
 • اختصاصی منابع
IRNVMe-2
شروع از €5.23 ماهانه
سفارش دهید
 • 2vCore 1.5GHz CPU
 • 2048MB Ram
 • 30GB SSD Nvme HDD
 • 10Gbps Port
 • Unlimited Upload
 • 100GB Download
 • Mikrotik-linux-Windows OS
 • زیرساخت دیتاسنتر
 • اختصاصی منابع
IRNVMe-3
شروع از €8.00 ماهانه
سفارش دهید
 • 2vCore 3GHz CPU
 • 4096MB Ram
 • 50GB SSD Nvme HDD
 • 10Gbps Port
 • Unlimited Upload
 • 100GB Download
 • Mikrotik-linux-Windows OS
 • زیرساخت دیتاسنتر
 • اختصاصی منابع
IRNVMe-4
شروع از €9.84 ماهانه
سفارش دهید
 • 3vCore 4GHz CPU
 • 6144MB Ram
 • 50GB SSD Nvme HDD
 • 10Gbps Port
 • Unlimited Upload
 • 100GB Download
 • Mikrotik-linux-Windows OS
 • زیرساخت دیتاسنتر
 • اختصاصی منابع
IRNVMe-5
شروع از €11.69 ماهانه
سفارش دهید
 • 4vCore 5GHz CPU
 • 8192MB Ram
 • 50GB SSD Nvme HDD
 • 10Gbps Port
 • Unlimited Upload
 • 100GB Download
 • Mikrotik-linux-Windows OS
 • زیرساخت دیتاسنتر
 • اختصاصی منابع