نمایندگی هاست لینوکس استاندارد

 • RHSTA2

  €3.49 月繳
  缺貨中
  • 10 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.98% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • 3.49 یک ماهه - یورو
  • 10.23 سه ماهه - یورو
 • RHSTA1

  €2.33 月繳
  缺貨中
  • 5 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهناي باند
  • نامحدود اكانت ايميل
  • نامحدود ftp اكانت
  • نامحدود ادد دامین
  • نامحدود ساب دامين
  • نامحدود پارك دامين
  • نامحدود ديتابيس
  • 99.98% آپ تايم
  • cPanel كنترل پنل
  • 7x24 پشتيباني
  • آنی تحويل سرويس
  • 2.33 یک ماهه - یورو
  • 6.74 سه ماهه - یورو