> نمایندگی هاست لینوکس استاندارد

RHSTA2
0 Available - Free Setup
€3.49 Monthly
Order Now
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • نامحدود ديتابيس
 • 99.98% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • 3.49 یک ماهه - یورو
 • 10.23 سه ماهه - یورو
RHSTA1
0 Available - Free Setup
€2.33 Monthly
Order Now
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهناي باند
 • نامحدود اكانت ايميل
 • نامحدود ftp اكانت
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامين
 • نامحدود پارك دامين
 • نامحدود ديتابيس
 • 99.98% آپ تايم
 • cPanel كنترل پنل
 • 7x24 پشتيباني
 • آنی تحويل سرويس
 • 2.33 یک ماهه - یورو
 • 6.74 سه ماهه - یورو